My Lodge: L’Union Provinciale

L ‘Union Provinciale is een loge voor jong en oud. De leeftijd van de leden varieert op dit moment tussen 21 en 95 jaar. Loge L’ Union Provinciale is een gezellige loge, waar de vrijmetselaarsarbeid centraal staat en houdt op de vrijdagavond haar bijeenkomsten. Wij kennen twee soorten bijeenkomsten; de rituele bijeenkomst (Open Loge) en de comparitiebijeenkomst.

Bij een rituele bijeenkomst vindt een plechtig ritueel plaats, waaraan de leden deelnemen in donkere uniforme kleding. Het ritueel hoort bij de hoogtijdagen van de vrijmetselaar: de aanneming van een nieuw lid, de verdere stappen in zijn vrijmetselaarschap, de viering van de naamdagen van schutspatronen, etc. Het is ook bij deze gelegenheden, dat de vrijmetselaren zich tooien met het kenmerkende schootsvel en de witte handschoenen. Aan de sfeervolle uitvoering van het ritueel wordt veel zorg besteed en het is iets wat de vrijmetselarij wezenlijk onderscheidt van andere clubs of verenigingen.

In de comparitiebijeenkomsten (bijeenkomsten zonder ritueel) vormt het zogenaamde ‘bouwstuk’ het middelpunt. Een bouwstuk is een lezing, die kan gaan over een maatschappelijk of levensbeschouwelijk onderwerp, waarbij veel aandacht wordt besteed aan de relevante vrijmetselaarsideeën. Ook persoonlijke ontboezemingen krijgen de ruimte, waarbij de spreker er naar streeft ze zo te brengen, dat ook het inzicht van anderen erdoor wordt verdiept. Na afloop van de oplevering van een bouwstuk wordt meestal van gedachten gewisseld tussen de broeders. Bij het bespreken van onderwerpen met een politieke of religieuze lading wordt de gebruikelijke voorzichtigheid betracht en worden geen dogma’s uitgedragen. Wel heeft ieder lid de absolute zekerheid, dat hij ook zijn diepste gevoelens kan tonen en daarvoor waardering en respect krijgt. Een andere zekerheid is dat het in de loge besprokene binnen de deuren van de loge blijft. De vrijmetselarij wordt door dit besloten karakter vaak verweten een ‘geheime organisatie’ te zijn. Dit is dus niet het geval. De privacy van de leden staat hoog in het vaandel, hetgeen een open gedachtewisseling sterk bevordert.