Vrijmetselarij

Een vrijmetselaar heeft een zekere gevoeligheid voor het levensbeschouwelijke. Vragen naar de zin van het leven zijn niet met regels en dogma’s te beantwoorden, deze worden dan ook niet door de Vrijmetselarij geboden. De leden zoeken op hun eigen manier zelfstandig en onafhankelijk naar waarheid.

 

Lezing: The Matrix: zijn wij gevangenen van hedendaagse media?

‘De moderne media dicteren en produceren onze behoeften, verlangens en dromen. Wij worden er door gekolonialiseerd. Extreme consumptie en verheerlijking van de celebrity-cultuur hebben geleid tot onverschilligheid ten opzichte van wat echt de moeite waard is.’

Zoektocht naar het universele

De vrijmetselaar houdt zich enerzijds bezig met de altijd door mensen gestelde vraag naar zelfkennis en naar de verhouding met de medemens. Het ontwikkelen van zelfkennis wordt door de vrijmetselaar gezien als een voortdurend bouwen aan jezelf. Het andere element richt zich op het onnoembare en de tegenstelling tussen licht en donker waar het leven uit bestaat. De unieke werkwijze van de Vrijmetselarij kenmerkt zich door het werken met symbolen en rituelen.

Image

De hedendaagse Vrijmetselarij is opgericht in Londen in 1717. Haar werkwijze en inrichting is afgeleid van de Middeleeuwse bouwgilden. In deze operatieve bouwgilden werd met gereedschap gewerkt en de zuivere kubieke stenen vormden uiteindelijk in een complex totaalplan een adembenemende kathedraal. 

Deze operatieve arbeid werd het uitgangspunt van het speculatieve werken aan jezelf. De manier van werken van de bouwgilden en de instrumenten waar gebruik van werd gebruikt (bijvoorbeeld de bekende passer en winkelhaak) bleken zeer geschikt om niet alleen in de fysieke zin van het woord te gebruiken. Het zijn metaforen en symbolen waar de werkelijkheid mee kan worden benaderd. Het interpreteren van deze symbolen is aan iedere individuele vrijmetselaar. Een vrijmetselaar hakt niet letterlijk aan een stuk steen dat een klein onderdeel van een gebouw vormt, maar werkt actief aan zichzelf om een onderdeel te vormen van een zich ontwikkelende en betere samenleving.

Wat anderen zeggen


"Mood music is far too trite to describe this tremendous work but it does, without a doubt, create a 'mood' for any Mason and more especially, those of a contemplative mind".

Ed King

“The music seems a mix of styles but is enjoyable to listen to very calming and yet has messages to tell in each song. I will listen to it some more to gain the very deep meanings found there in."

George